Nieuw zwembad in 2021

grafisch constructie van de buitenkant van het zwembad met een groot toegangspad en links en rechts daarvan een grote grasvlakte waar je kan zitten om te picknicken

Het zwembad komt op het sportcentrum in Wevelgem, op het voetbalterrein aan de kant van de Moorselestraat. In het college van burgemeester en schepenen van 19 december werd het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad toegewezen aan de inschrijver Van Roey Vastgoed/Groep Van Roey.

Het gebouw zal uit twee verdiepingen bestaan. Op de gelijkvloerse verdieping komt uiteraard het zwembad, met drie baden.

Drie baden

Het grootste is een 25-meter sportbad met 7 zwembanen. Ter vergelijking: het huidige zwembad telt er 5. Bovendien zal de mogelijkheid er zijn om het zwembad op te delen in 8 trainingsbanen. Het diepe gedeelte van het bad krijgt een beweegbare bodem. Die bodem kan ingesteld worden tussen 0 en 3 meter. De diepte van 3 meter maakt het zwembad geschikt voor duiklessen. Anderzijds kan de diepte van het zwembad bijvoorbeeld afgesteld worden op 1m10. Op die manier is het zwembad over de hele lengte ondiep, wat voor een groter gevoel van zekerheid zorgt bij beginnende zwemmers en vele senioren en het hele bad geschikt maakt voor andere watersporten, bijvoorbeeld aquagymlessen.

Naast het grote bad is er nog een instructiebad, van 7,5 meter op 10 meter en 60 tot 90 centimeter diep, vergelijkbaar met het instructiebad in het huidige zwembad.

De focus ligt bij het nieuwe zwembad dus bij het ‘zwemmen’: het schoolzwemmen en baantjes-en sportzwemmen. Er wordt echter ook een attractieve recreatie voorzien, om ook jonge gezinnen met kinderen tot 8 jaar aan hun trekken te laten komen.  Het derde bad is daarom een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter diep. Daar komt één brede glijbaan in, een kleine glijbaan en talrijke speelelementen. Mama’s en papa’s die hun kinderen in de gaten willen houden terwijl ze ravotten in het recreatiebad, kunnen aan de zijkant van het zwembad plaatsnemen op verwarmde zitbanken.

Foto nieuwe Speelelementen zwembad van Wevelgem. nieuwe glijbaan en peuterbad versierd in het geel en donkerblauw

Bij het nieuwe zwembad wordt gekozen voor een kleiner aantal individuele cabines (23), maar voor méér gezinscabines (7), een beslissing die gebaseerd werd op de ervaringen in het huidige zwembad.

Op de eerste verdieping loopt doorheen de zwembadhal een passerelle, van waarop bezoekers naar de zwemmers kunnen kijken beneden. Er is een cafetaria van waaruit bezoekers zicht hebben op het zwembad. De cafetaria heeft ook een buitenterras met zicht op het sportcentrum.

Verder vind je op de eerste verdieping ook twee klaslokalen. Op die manier kunnen scholen met twee of drie klassen een hele voormiddag of namiddag naar het zwembad komen, en een les plannen voor de ene klas, terwijl de andere klas zwemles heeft. Scholen kunnen vaak betaalbaarder transport vinden als ze met twee klassen tegelijk naar het zwembad kunnen trekken. Naast die leslokalen komen nog twee kantoren, een vergaderruimte, een omkleedruimte voor het personeel en een refter.

In het gebouw worden 2 groepskleedkamers met douches en een individuele kleedkamer voorzien voor de buitensporten (voetbal, atletiek, …).  Deze kunnen onafhankelijk van het zwembad gebruikt worden.

Wevelgem kiest voor een duurzaam zwembad.  Door het gebruik van energiezuinige installaties en een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwenschil voldoet het zwembad aan de BEN-eisen 2021.

Brede doorgangen, een mobiele zwembadlift, een luie trap in het sportbad, een helling naar het recreatiebad zijn maar enkele maatregelen om er voor te zorgen dat het zwembad toegankelijk is voor elke bezoeker. Er is een begeleidingstraject lopende met de organisatie INTER om de toegankelijkheid van het gebouw te verzekeren.

Investering en timing

Als de procedure vlot verloopt, starten de werken in juni dit jaar en moet het zwembad tegen eind 2020 af zijn. Vanaf begin 2021 kan het zwembad in gebruik genomen worden.  Dit project kost 9 984 470 euro.

Foto van het binnen zwembad beneden

Het oude zwembad langs de Vanackerestraat blijft open tot wanneer het nieuwe zwembad afgewerkt is. Hoe we de vrijgekomen ruimte na afbraak van het oude zwembad zullen invullen, wordt verder onderzocht in het kader van het Masterplan Centrum Wevelgem.

Tijdens de werken aan het zwembad wordt de huidige atletiekpiste op de site vernieuwd. Naast het ingesloten voetbalveld komt ook een beachvolleybalveld. Die werken starten in mei 2020 en zullen in het najaar afgerond zijn. 

Wevelgem krijgt 1 026 875 euro subsidies via de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur voor de realisatie van het zwembad, de renovatie van de atletiekpiste en het voorzien van een beachvolleybalveld.

Werken zwembad

Logo van Sport Vlaanderen met het halve hoofd van een leeuw