Minder Mobielen Centrale

Foto van mensen die in de auto kruipen op de parking van Het Gulle Heem

Moet u ergens naar toe? Het openbaar vervoer, andere diensten, familie of kennissen kunnen u deze keer niet helpen? Dan is de MMC Het Knooppunt uw oplossing! 

Wie kan er genieten van de Minder Mobielencentrale

De MMC is bedoeld voor mensen die zich om één of andere reden niet kunnen beroepen op het openbaar vervoer om hun verplaatsing te maken:

  • u bent bejaard
  • u hebt een handicap
  • u bent moeilijk te been
  • hebt u een mindere periode of bent in revalidatie of
  • hebt u geen eigen vervoermiddel

De MMC is er voor alle inwoners van Wevelgem die voldoen aan één of meerdere van de bovenvermelde criteria, bovendien mag het inkomen niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon. Meer info hierover kan je verkrijgen via de MMC.

 

Prijs

LIDGELD (jaarlijks te hernieuwen)

Alleenstaand: 10 euro per kalenderjaar, 5 euro vanaf 1 juli tot eind kalenderjaar

Koppel: 15 euro per kalenderjaar, 7,5 euro vanaf 1 juli tot eind kalenderjaar

KILOMETERVERGOEDING

U betaalt per rit een administratieve kost en bijkomend de kilometers vanaf het thuisadres van de vrijwillige chauffeur tot aan uw bestemming én de terugweg voor de vrijwillige chauffeur. Tijdens deze rit bent u verzekerd.

Administratieve kost: 0,50 euro per rit Kilometervergoeding: 0,35 euro per gereden kilometer

Voorbeeld: De chauffeur rijdt van bij hem thuis naar u, daarna naar uw bestemming en daarna keert de chauffeur terug naar zijn woning. Dit traject is 10 kilometer lang.

Kilometers: 10 maal 0,35 euro = 3,5 euro

Administratieve kost = 0,50 euro

Totale kost = 4 euro

De kilometervergoeding wordt contant betaald aan de chauffeur, de vrijwillige chauffeur overhandigt u een ontvangstbewijs.

Hoe lid worden

Contact nemen met LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 of telefonisch op nummer 056 43 20 80. Er wordt nadien een afspraak gemaakt om bij u thuis al het nodige te doen.

Wanneer wordt er gereden

De MMC rijdt, bij beschikbaarheid van vrijwillige chauff eurs, op alle werkdagen tussen 7.30 en 19.30 uur. Indien u tijdens deze momenten ergens naar toe wil maar niet direct weet hoe, dan kunt u beroep doen op de MMC Het Knooppunt.

Hoe een rit reserveren

U kunt ons iedere werkdag telefonisch bereiken van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op volgend nummer 056 43 20 80. U dient minimum 2 dagen op voorhand een rit aan te vragen. Indien er geen vrijwilliger gevonden wordt, kan de rit jammergenoeg niet uitgevoerd worden. Een rit annuleren? Ten laatste een uur op voorhand, zoniet moet de rit toch betaald worden.

Minder Mobielencentrale zoekt vrijwilligers

Iets voor jou? Bel dan snel naar 056 43 20 80