KMO-zones

In de gemeente is er nog steeds vraag naar ruimte om te ondernemen.

In het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRS) uit 2006 werd de behoefte aan nieuwe KMO-zones vastgelegd op ongeveer 10 ha. In het GRS werden hiervoor 3 zones buiten woongebied afgebakend - zijnde Kleine Molen, Ballingbos en Moraviëstraat. Geen van deze zones werd tot nu ontwikkeld.

De gemeente vergunde de afgelopen jaren een aantal KMO zones die wel verweven liggen in bebouwd gebied. Dit ligt ook in de lijn van de Vlaamse en regionale visie: oudere industriële sites die ‘paars’ ingekleurd zijn blijven ‘purper’. Het is niet de bedoeling elk van deze sites om te zetten naar wonen, maar bij de herinvulling moet flexibel omgegaan worden met nieuwe bedrijfs- en andere activiteiten.

KMO-zones
KMO-zones