Info voor ondernemers

Huidige maatregelen

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. Vind de laatste updates hier:

Actie: Koop Lokaal

We willen onze inwoners zoveel mogelijk aansporen om lokaal te kopen en zo onze lokale handelaars te steunen. Maak gebruik van de promomaterialen om deze boodschap ook te verspreiden. 

Download banner   Download affiche

Steunmaatregelen

Er werden al heel wat maatregelen aangekondigd om getroffen ondernemingen extra ondersteuning te bieden. 

Gemeentelijke steunmaatregelen

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het college van burgemeester en schepenen het initiatief genomen om een overleg op te starten met alle fracties van de gemeenteraad. Er werden drie werkgroepen en een centrale stuurgroep opgericht. In die werkgroepen werden steunmaatregelen en richtlijnen voorbereid voor diverse beleidsdomeinen waarop de coronacrisis een wezenlijke invloed heeft. Dit alles werd gebundeld in het coronaherstelplan.

Wat werd er precies beslist op het vlak van Lokale economie?

Elke onderneming die in aanmerking komt voor een sluitings- of compensatiepremie van de hogere overheid, kan een extra premie aanvragen bij de gemeente. Als een onderneming uitgaven verricht in functie van de veiligheid (dat kan gaan van de aankoop van handgels tot het plaatsen van plexiglas en dergelijke), dan kan die 75% van die uitgaven terugbetaald krijgen, met een maximum van 200 euro.

Meer informatie over de subsidie voor preventiemaatregelen

De verkoop van de Wevelgemse Kadobon wordt dit najaar (wanneer we een onlinebon lanceren) gestimuleerd door de bijkomende bedeling van 20 000 euro aan cadeaubonnen onder de bevolking. Bij de aankoop van cadeaubonnen krijgt de burger de kans om bijkomende bonnen te ‘winnen’. Op die manier stimuleren we niet alleen de aankoop van bonnen, het is nog eens 20 000 euro die rechtstreeks in de lokale economie wordt gepompt. Daarnaast wordt een promotioneel budget voorzien om de lancering van de nieuwe cadeaubon te ondersteunen.

Wanneer horecabazen een aanvraag indienen voor een terras, stelt de gemeente zich flexibel op. Openbaar domein mag ingenomen worden, waarbij natuurlijk rekening gehouden moet worden met het verkeer en de verkeersveiligheid. Op die manier willen we horecazaken helpen hun capaciteit uit te breiden, zodat ze op een veilige manier kunnen uitbaten.

Meer informatie over de tijdelijke uitbreiding van terrassen

Vlaamse steunmaatregelen

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is een duideljk overzicht te vinden van alle steunmaatregleen van de Vlaamse Regering.

Ondernemersorganisaties

Zowel VOKA als UNIZO hebben op hun website een handig overzicht geplaatst van alle steunmaatregelen. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Overzicht VOKA Overzicht UNIZO