Groen en natuur

Provinciedomein Bergelen

Gelegen in Gullegem en met de wagen bereikbaar via de Rijksweg en de Poezelhoek. Fietsers gaan best via de Hemelhofweg.

Een meanderende Heulebeek vormt de ruggengraat van dit water- en bosrijke domein met een totaaloppervlakte van om en bij de 55 ha. Een zandwinningsput van 8 ha, diverse poelen, een walgracht en oude meanders zorgen voor het overige water. De vijver is aangelegd voor de hengelsport en voor de vogels. Vanuit een observatiehut en de kijkwanden zie je diverse eenden en andere watervogels uitrusten of foerageren. Je kan elke 1ste en 3de zondag van de maand in de namiddag terecht in het natuureducatief centrum De Rand. In de oude, gerenoveerde boerderij kun je verpozen in de cafetaria met in de nabijheid een speelbos van 6ha met een groot avontuurlijk speelterrein.

Het Leiebos

Situeert zich tussen de E403 en de Guldensporenstraat en verder tot aan het jaagpad langs de Leie en de Notelaarstraat. Te bereiken via verschillende zijweggetjes van het jaagpad langs de Leie of via de toegangswegen langs de Guldensporenstraat en de Notelaarstraat.

Het Leiebos (ongeveer 20 ha groot) is gedeeltelijk ingericht als speelbos, waar de jeugd zich volledig kan uitleven. De rest is voor wandelaars vrij toegankelijk via de bospaden. Je vindt er tal van inheemse boom- en struiksoorten, zoals de zomereik, de es, de zwarte els, de linde, de berk, de hazelaar en de sleedoorn. 

Ook de twee oude Leiearmen, een gevolg van de rechttrekking van de Leie, hebben een grote natuur- en recreatiewaarde. In de Leiearm parallel met de Leie kan je vissen op meer dan 10 soorten vis. De Leiearm evenwijdig met de E403 is ingericht als paaiplaats voor vissen en als rustgebied voor vogels en amfibieën. Met wat geluk spot je er een fuut, ijsvogel, dodaar, bergeend, nachtegaal, fitis, rietgors of kleine karekiet.

Groen Lint Gullegem

Ook het Groen Lint Gullegem is een belangrijke schakel in Wevelgem. Het vormt een groene loper van ongeveer 2ha tussen het centrum van Gullegem en de Heulestraat. De ruggengraat wordt gevormd door een veilige fiets-en wandelverbinding langs de Heulebeek, richting Heule en Kortrijk. Er is veel aandacht voor speel- en ontmoetingsmogelijkheden, onder de vorm van speeltuigen, zithoeken, een petanqueveld,... De natuurmogelijkheden van het gebied worden ten volle geëtaleerd. Al wat jij nog moet doen is genieten van de prachtige omgeving!

Groen Lint Moorsele
 

Heerlijke Heulebeek

 

Gemeentelijke hovingen

 

Posthoornhoek

De Posthoornhoek zorgt voor extra natte natuur. Agentschap Natuur en Bos beheert de site en zorgt daarmee voor belangrijk rivierherstel aan de Leie in het kader van het project Seine-Schelde.
 

Wandelroutes in Wevelgem