Expo David Speybrouck - Tussen visueel & tast

Gepubliceerd op Donderdag 25 augustus 2022
03 december 202228 januari 2023
Expo David Speybrouck

Het eigenzinnig oeuvre van beeldend kunstenaar David Speybrouck uit het Vlaams-Brabantse Bertem, verrast, intrigeert en laat niemand onberoerd. Zelf omschrijft Speybrouck het als: “Mijn positieve beperking ‘kunnen zien’ vormt een spanningsveld tussen visueel en tast, tussen de basisgedachte en het mogelijke visuele resultaat waarbij ik licht en schaduw een bijzondere rol toebedeel.”

In de beeldende kunsten speelt de waarneming een allesbepalende rol. Geen waarneming, geen kunstbeleving. In het beeldend oeuvre van David Speybrouck komt daar een zintuiglijk element bij: de tastzin. Speybrouck creëert een spanningsveld tussen datgene wat men ogenschijnlijk ziet en datgene wat men letterlijk en figuurlijk voelt. Speybrouck tast de grenzen af en zoekt de convergentie tussen de basisgedachte en het mogelijke resultaat. Belangrijke aspecten zijn de vorm en de ritmiek, de volheid en de leegte en het al dan niet gebruik van opvallende kleuren. Maar het resultaat hangt uiteindelijk altijd af van de positie van de toeschouwer/de waarnemer. De belichting en het daaruit voortvloeiende schaduwspel bepalen immers mee het concept en de esthetiek van het kunstwerk.

 

De expo bezoeken

  • Bib in het park, Vanackerestraat 20, Wevelgem
  • Expo loopt tussen 3 december en 28 januari
  • Open van 10u tot 12u en 13u30 tot 18u30 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag van 10u tot 12u en zaterdag van 09u tot 13u.
  • Gratis en vrije toegang