Gezocht: uitbater cafetaria De Zwemkom

De Zwemkom

In ons splinternieuw zwembad is er ook een cafetaria met buitenterras en zicht op de site Sportspoor met onder meer de vernieuwde atletiekpiste en beachvolleybalveld. Voor de cafetaria zoeken we nog een enthousiaste uitbater.

Voornaamste modaliteiten

  • Het doel van de cafetaria is een publieke horeca uitbating waarbij dranken en kleine maaltijden geserveerd kunnen worden.
  • De in concessie gegeven lokalen omvatten een cafetaria met toogmeubel, een buitenterras aanpalend aan de cafetaria, een keuken met basisinrichting en sanitair op het eerste verdiep van De Zwemkom. In de uitgebreidere informatie – te bekomen via de sportdienst – worden de gedetailleerde plannen ter beschikking gesteld.
  • De uitbater staat in voor alle exploitatiemateriaal dat nodig is voor zijn uitbatingsplan (frigo, microgolf, koffiezet, ...) en de inrichting van de in de concessie gegeven lokalen (los meubilair, decoratie, ...) Het gemeentebestuur staat open voor creatieve insteken waarbij de investeringen (schilder- en of behangwerken) het voorwerp van onderhandeling kunnen vormen. 
  • De uitbating wordt toegewezen voor een periode van maximum 9 jaar met een minimum termijn van drie jaar. Daarna heeft de uitbater de mogelijkheid tot opzeg mits een opzegperiode van zes maanden.
  • Er is een maandelijkse concessievergoeding verschuldigd aan het gemeentebestuur voor de uitbating van de cafetaria. De kandidaat doet een voorstel van vergoeding. Als minimum inschrijvingsbedrag wordt een vergoeding voorzien van 750 euro (excl. btw)/maand. In het opstartjaar en in jaren met verplichte beperkende maatregelen is een korting (desgevallend variabel in functie van de omzet) bespreekbaar. In geval de cafetaria niet kan geëxploiteerd worden, kan de maandelijkse concessievergoeding herleid worden tot nul.
  • De opening van de cafetaria is overeen te komen. De inschrijver geeft een haalbaar moment van opening op. 
  • De toewijzing gebeurt na onderhandelingen.

Infosessie 

Voor eind februari organiseren we een infosessie, inclusief plaatsbezoek.  Geïnteresseerde kandidaten kunnen een afspraak maken via sportdienst@wevelgem.be

Verder verloop van de procedure 

INDIENEN KANDIDATUUR Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun kandidatuur stellen tegen 8 maart 2021 om 11 uur. Dit kan door een inschrijvingsformulier met motivatienota in te dienen volgens de instructies die te bekomen zijn bij de sportdienst.

GESPREKKEN In de periode maart-april 2021 worden  met de weerhouden kandidaten die een volledig en behoorlijk uitbatingsvoorstel indienden,  gespreksronde(s) georganiseerd over de voorwaarden van het uitbatingsrecht. Je kan dus tijdens deze periode uitgenodigd worden om jouw voorstel verder te bespreken.

FINAAL UITBATINGSVOORSTEL | Na dit gesprek kan je dan een finaal uitbatingsvoorstel indienen. Op basis van deze finale uitbatingsvoorstellen wordt de uitbating toegewezen door het gemeentebestuur en een concessieovereenkomst opgesteld

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact met jeroen.debaveye@wevelgem.be of 0473 86 28 90.

De uitgebreide informatie over de procedure met onder andere praktische informatie over de kandidaatstelling en de modaliteiten van de uitbating worden jou bezorgd.

Meer info over het nieuwe zwembad 

Algemene info over De Zwemkom vind je op onze website